fbpx
Gatu och väg väst ab

Ett varumärke
lika starkt som
betong

Tjänster

  • Varumärkesarbete
  • Grafisk profil
  • Webbutveckling
  • Filmproduktion
  • Foto

Gatu och Väg Väst AB är ett marknadsledande företag inom anläggnings- och betongunderhållsarbeten. De utför arbeten på broar, hamnanläggningar och parkeringsdäck samt arbeten inom vattenkraft och miljö – både för privata och offentliga beställare.

Lösning

Tydlig varumärkesidentitet
Uppdaterad grafisk profil
Ny varumärkeswebb
Copywriting
Varumärkes- och medarbetarfilm
Fotografering

Tydlighet via webb, film &
kommunikation

Gatu och Väg Väst AB har idag en webb med fokus på företagets identitet, tjänster och utförda uppdrag. Med en ny varumärkesfilm, en uppdaterad bildbank och en tydlig röd tråd i all kommunikation har GVV intagit en tydligare marknadsposition. I arbetet har vi inspirerats av att lyfta fram medarbetarna och deras åsikter – för att ytterligare stärka rollen som attraktiv arbetsplats.

“AdGrowth lyckades verkligen gå på djupet och lokalisera vårt behov. Arbetet utfördes tydligt enligt den utsatta tidsplanen, med stort engagemang och ett riktigt bra resultat. Vi har ett stort förtroende för teamet och ser fram emot ett fortsatt samarbete med AdGrowth som vår partner inom marknadsföring för ökad tillväxt”

– Malin Kronevall, Gatu och Väg Väst AB

Vill du också ta nästa steg?

Vi har hjälpt flera företag med branding, e-handel och marknadsföring.
Kontakta Daniel Iivari så berättar han hur vi kan hjälpa dig till ökad lönsamhet.

Quickview

Close

Categories