Workshop & Strategi

På AdGrowth tror vi på att inleda varje samarbete med att lägga en bra grund. Tillsammans utforskar vi vad ert nuläge är, vart ni vill nå, samt vilka förutsättningar och hinder det finns på vägen dit. Detta görs genom en eller flera workshops som vi leder er i utifrån en väl genomtänkt process. Målet är att ta fram en tydlig roadmap som ger er en strategi och plan framåt och en praktiskt handlingsplan för hur ni kan påbörja resan.

LÄS MER

Varumärkesarbete

En viktig pusselbit i att växa som företag är etablera ett så tydligt och starkt varumärke som möjligt. I grund och botten handlar det om att på ett tydligt sätt positionera varumärket på marknaden så att det blir enklare för kunder att förstå vilka ni är och vilka mervärden ni har. När vi arbetar med ert företags Varumärkesplattform är målet att tillsammans upptäcka er optimala positionering, hur den kan stärkas och till sist konkretisera allt detta i en Varumärkesmanual; ett strategiskt styrdokument med tydliga ramar och riktlinjer.

LÄS MER