fbpx

Hur vi arbetar

Vi identifierar den
bästa vägen framåt

Vi inleder varje samarbete med en workshop, där vi tillsammans med dig skaffar oss en djup förståelse för din verksamhet och dina affärsmässiga mål. Syftet är att identifiera den bästa vägen framåt och ta fram effektiva och hållbara lösningar för hur marknadsföring kan bidra till att öka er försäljning. Vi erbjuder workshops inom tre olika områden:

Varumärke &
kommunikation

Growth marketing

E-handel &
Digital plattform

Dina kunder och deras behov i fokus

På Adgrowth jobbar vi utifrån en systematisk arbetsmodell när vi skapar digital marknadsföring. Det gör att vi med hög träffsäkerhet kan sätta dina kunder och deras behov i fokus – oavsett var i köpresan de befinner sig. Vi optimerar ständigt våra insatser för att ta kunden framåt i beslutsfattandet genom att kommunicera rätt budskap vid rätt tid.

Vi är en proaktiv samarbetspartner

För oss är det viktigt att du som uppdragsgivare känner dig trygg med oss som partner och med de beslut och vägar vi tar. Vi är uppmärksamma för vad som behöver göras och vad vi ska prioritera. Genom analyser och kontinuerliga utvärderingar ser vi över behoven för att hela tiden ligga i framkant för hur din marknadsföring ska utvecklas.

Oavsett om du innehar rollen som VD, är försäljningschef eller marknadsansvarig arbetar du mot företagets gemensamma mål. Skillnaden är att man har olika fokusområden och därför ställs inför olika utmaningar i sitt arbete. Vi hjälper B2B-företag både strategiskt och operativt att nå sina mål genom effektiva och resultatfokuserade insatser.

För att lyckas med ditt B2B-företags marknadsföring krävs tid och resurser. Det är en stor utmaning för många att kunna investera tillräckligt med tid för att nå sina försäljningsmål. Vi fungerar som en extern marknadsavdelning med specialistkompetenser inom branding, digital marknadsföring och webbutveckling.

För oss är det viktigt att förstå din affär på djupet. Vi startar alla samarbeten med en workshop där vi tillsammans identifierar bland annat era utmaningar, mål och framtidsvisioner. När vi förstår din verksamhet rekommenderar vi förslag på insatser och nästa steg. Vi lägger upp en tydlig strategi som vi sedan arbetar operativt utefter. Med kontinuerliga uppföljningar och mätningar reviderar vi insatserna vid behov för att säkerställa att varje aktivitet går i linje med dina försäljningsmål.

Vi vet vilka olika utmaningar B2B-företag ställs inför och tar oss tiden att förstå din verksamhets behov. Som en heltäckande partner med alla kompetenser under samma tak har du tydliga kontaktvägar. Vi ger full insyn i vår arbetsprocess och utbildar dig i våra lösningar. Det viktigaste för oss, förutom att leverera bra resultat, är att du känner förtroende och att vi är enkla att samarbeta med.

Hur du lägger upp en B2B digital strategi