fbpx

SGA Conveyor System

Utveckling på löpande band

SGA Conveyor System är en vägledande och konsultativ partner som hjälper företag inom e-handel och industri att förbättra lönsamheten. De utvecklar automationslösningar inom intern logistik, materialhantering och sortering. Deras fokus ligger på att utveckla skalbara och flexibla lösningar med ambitionen att växa och utvecklas tillsammans med sina kunder.

Utfört arbete:

Ett grundligt varumärkesarbete tillsammans med medarbetarna och  ledningen.

Framtagning av ny logotyp.

Skapat en ny och modern grafisk profil som förtydligar varumärket SGA.

Lanserat en ny användarvänlig webbsida som förmedlar SGA på bästa sätt.

Syfte & mål

SGA Conveyor System har länge varit ett framgångsrikt företag med bra utveckling. Med fullt fokus på affären har marknadsföringen kommit lite i skymundan och varumärket har inte varit lika tydligt utåt som det är på insidan. Syftet med projektet var därför dels att fånga allt det bra som format SGA, för att sedan paketera och förtydliga varumärket, för att därefter kommunicera ut budskapet till målgruppen.

Arbetet som utfördes har blivit en viktig grund för SGA´s mål: att kunna skala upp verksamheten och bli ännu tydligare med att de säljer ett fungerande flöde och inte bara rullband. För att lyckas med det krävs det att teamet har ett gemensamt och tydligt syfte och att alla känner att det man gör är viktigt, något som det utförda varumärkesarbetet säkerställer.

”Utifrån våra insikter har vi tagit fram en varumärkesstrategi som tydligt kretsar kring utveckling, samarbete och målgruppens behov. På samma sätt som SGA växer med sina kunder växer nu varumärket med SGA”

Christoffer Håkansson
Varumärkesstrateg & Copywriter, Adgrowth

Ett tydligare varumärke
mot framtida mål

SGA har nu fått ett varumärke som tydligt kommunicerar och fokuserar på vad de alltid levererat: utveckling, flexibilitet och effektiva lösningar. Tillsammans med en ny logotyp, ny grafisk profil, ny webb och en tydlig strategi framåt kan SGA fortsätta med det som de gör bäst, att underlätta vardagen för sina kunder, samtidigt som marknadsföringen stärker deras position på marknaden.

Spana in SGA’s nya webb HÄR

Samarbetet med Adgrowth har fungerat väldigt bra. Det har varit enkelt och tydligt med en öppen och bra kommunikation genom hela projektet. Vi är väldigt nöjda med resultatet och det känns kul att vi nu har en stabil grund att stå på i allt vi gör och vill åstadkomma. Att vi nu har en tydligare varumärkesidentitet och en användarvänlig webbsida gör att det blir enklare för vår målgrupp att förstå hur vi kan underlätta deras vardag med våra lösningar.

Nu har vi en röd tråd i all vår marknadsföring och en starkare digital närvaro. Det ska bli spännande att se hur den här utvecklingen hjälper oss mot våra framtida mål.”

Emanuel Mäkinen, vd SGA Conveyor System

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.