fbpx

Techno Skruv AB

Excellence in Every Part

Uppdragets huvudmål

Effektivisera Techno Skruvs försäljning genom digital marknadsföring.

Utförda insatser:

Varumärkesarbete, nytt grafiskt manér, ny teknisk plattform och löpande digital marknadsföring.

Alla komponenter på plats

Techno Skruv ville öka varumärkeskännedomen både hos befintliga och potentiella kunder. De upplevde att de fanns en otydlighet i kommunikationen kring mervärdet de tillför, samtidigt som de ville förtydliga att de är en helhetspartner som även är starka inom logistik och lagerhållning.

Ett annat önskemål var att stärka Techno Skruvs gemensamma värdegrund så att alla i bolaget får en samsyn på vilka de är och vad de står för. Målet med arbetet var att skapa en tydlig identitet, både visuellt och kommunikativt, för att sedan börja marknadsföra sig mot målgruppen när alla komponenter är på plats.

”Adgrowth var väldigt duktiga på att lyssna in och förstå våra behov, lokaliserade många delar som vi saknade och lyckades tyda våra diffusa förhoppningar.”

Hans Eliasson

VD Techno Skruv

Lösning och resultat

Tillsammans med Techno Skruv genomförde Adgrowth ett varumärkesarbete för att tydliggöra varumärkets identitet och styrkor utifrån deras affärsidé och vision med avstamp i en autentisk värdegrund som bolaget står för. Som en del i arbetet tog vi fram konceptet “Excellence in Every Part” som påvisar Techno Skruvs engagemang och kvalitet i varje del av affären – både i delarna de säljer och delarna de utför, som tillsammans skapar en trygghet för kunden när de väljer Techno Skruv som helhetsleverantör för sina behov.

Adgrowth tog fram en ny grafisk profil med uppdaterad färgpalett, nya typsnitt och riktlinjer att förhålla sig till på samtliga kontaktytor för att kommunicera varumärket. Resultatet blev en ny teknisk plattform klädd i det nya manéret och budskapet, en användarvänlig och tydlig webbplats där kunderna får nödvändig information och nyheter kring Techno Skruv, deras produktsortiment och mycket mer.

Med en tydlig identitet och en ny webbplats är Techno Skruv redo att börja marknadsföra sitt varumärke. Under 2024 är målet att stärka deras positionering, öka antalet affärer och göra det tydligt varför Techno Skruv är det bästa valet för standard- och specialartiklar inom fästelement till svensk verkstadsindustri.

Läs intervjun med Hans
om samarbetet med
Adgrowth

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.