fbpx

Nyheter

Ger din marknadsföring inte önskat resultat?

I så fall är det läge att börja arbeta med köpresan för att kunna utföra rätt marknadsinsatser i rätt steg. En köpresa är den övergripande processen från att kunder först upptäcker ett behov till att de genomför ett köp och eventuellt blir återkommande kunder. Det hjälper företag att anpassa sina strategier efter sina kunders beteende, för att till slut nå målet med en betalande och därefter återkommande kund. Köpresan varierar beroende på bransch och produkttyp, där B2B-köpresan ofta är både längre och mer komplex.

På Adgrowth arbetar vi utefter en modell som består av fem steg, där vi analyserar och utför insatser i varje steg för att hela tiden ta kunden framåt i köpresan. Nedan har vi listat och förklarat de fem stadierna, eller stegen, som kunden kan befinna sig i – och vad det innebär.

Omedvetenhet

En omedveten kund är en term som används inom marknadsföring och försäljning för att beskriva en potentiell kund som ännu inte är medveten om sitt behov eller önskan att köpa en viss produkt eller tjänst. I köpresans koncept innebär detta att kunden befinner sig i det allra första steget av resan. En omedveten kund har ännu inte identifierat att de har ett problem eller ett behov som kan lösas genom att köpa en viss produkt eller tjänst. De har kanske inte ens funderat över ämnet eller produkten i fråga. Deras uppmärksamhet har ännu inte riktats mot det specifika område som produkten eller tjänsten täcker.

Medvetenhet

I detta steg blir kunden medveten om ett behov eller en önskan. Det kan vara något som de saknar eller vill ha för att förbättra sin verksamhet. Detta kan utlösas av olika faktorer som till exempel marknadsföring, rekommendationer från vänner eller kollegor eller helt enkelt genom att de upptäcker att något saknas för att kunna effektivisera sin nuvarande situation.

Övervägande

Efter att ha identifierat behovet börjar kunden samla information och utforska olika alternativ för att tillfredsställa detta behov. De kan använda sig av olika informationskällor såsom Google, sociala medier och rekommendationer från andra för att lära sig mer om olika produkter eller tjänster som kan lösa deras problem. I detta skede jämför kunden olika alternativ för att bestämma vilket som bäst motsvarar deras behov och preferenser. Faktorer som pris, funktioner, kvalitet och rykte spelar en viktig roll i beslutsprocessen.

Beslutsfattande

Efter att ha jämfört alternativen och samlat tillräckligt med information tar kunden ett beslut om vilket alternativ de vill köpa. Detta är det skede då själva köpet görs, och kunden blir en aktiv konsument. Har man arbetat tillräckligt bra med att informera och utbilda kunden i de tidigare stegen ökar möjligheten att det är just ditt företag de väljer att göra affärer med.

Befintlig

Om kunden är nöjd med sin upplevelse är det stor sannolikhet att de blir lojala mot ditt varumärke och återkommer för att göra fler köp i framtiden. Detta steg är avgörande för att bygga långsiktiga relationer med kunder och skapa en stabil kundbas.

Vikten av att kartlägga sina kunders köpresa

När man analyserar alla faser i en B2B-köpresa kan man tydligt se att det finns olika behov beroende på var i köpresan kunden befinner sig. Om man inte aktivt arbetar med köpresan och kartlägger dessa behov blir det svårt att bygga en långsiktig och hållbar strategi framåt.

Man ska komma ihåg att köpresan inte är linjär, och kunder kan hoppa fram och tillbaka mellan stegen beroende på olika faktorer. Men genom att möta kunden och deras behov i varje steg ökar chansen att de blir befintliga och återkommande lojala kunder.

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.