fbpx

Nyheter

“Vår insats ska utvärderas på resultaten vi skapar”

Förra året tog Adgrowth ett beslut om att endast ta in uppdrag från B2B-företag med fokus på försäljning och tillväxt. Dels för att positionera oss tydligare men främst för att det är där vi kan leverera som bäst. Och som ett steg mot att bli Sveriges bästa B2B-byrå lägger vi nu 100% av vårt fokus på just det – att genom marknadsföring hjälpa B2B-företag bli mer konkurrenskraftiga.

Vi ställde några frågor till Daniel Iivari, affärsutvecklare på Adgrowth, om den vässade riktningen och vikten av att arbeta långsiktigt med rätt typ av uppdrag.

Vad är fördelen med långsiktiga samarbeten och hur ser Adgrowth på det?

– Det första vi gör inför ett nytt samarbete är att alltid se till den långsiktiga potentialen. En stor del i ett lyckat uppdrag bygger på hur bra vi som partner förstår vår kunds affär och marknad, en förståelse som utvecklas och växer sig starkare över tid.

Vidare berättar Daniel att Adgrowth sätter sig in i sina kunders affär på djupet och förklarar på vilket sätt vi skiljer oss gentemot många andra byråer.

– Att lära känna sin kund innan man börjar ett samarbete tror jag inte är speciellt unikt. Det skriver nog de flesta byråer under på som en viktig del i samarbeten. Det vi däremot gör annorlunda är att vi är väldigt noga med att förstå  affärs- och försäljningsperspektivet. Lite förenklat kan man säga att vi har fler frågor om hur vår kund ska kunna tjäna pengar genom att använda våra tjänster än om hur annonser ska se ut.

– En stor del i ett lyckat uppdrag bygger på hur bra vi som partner förstår vår kunds affär och marknad, en förståelse som utvecklas och växer sig starkare över tid.

Det sistnämnda är något som Adgrowth fått positiv feedback kring av flera uppdragsgivare, att Adgrowth sticker ut jämfört med andra byråer och att det märks att fokuset verkligen ligger på att leverera tjänster som inte bara ser bra ut – de gör dessutom skillnad på riktigt ur ett försäljningsperspektiv.

– Alla prioriteringar har såklart både för- och nackdelar, men vi anser att vi kan skapa ett så stort värde som möjligt genom att hålla oss till den här strategin, fortsätter Daniel.

Vad gör vi som särskiljer oss mot våra konkurrenter när det kommer till att förstå kundens affär, och hur ser vi till att få maximal förståelse för kundens behov innan vi startar ett samarbete?

– Först har vi alltid en workshop tillsammans med uppdragsgivaren innan samarbetet påbörjas, där vi fokuserar på vilken riktning vi ska ta i samarbetet. Vi ringar in behovet, diskuterar möjligheter framåt och skaffar oss en förståelse över vilka utmaningar vi ska fokusera på. Målet med en workshop är att förstå tillräckligt mycket om företaget för att kunna lägga en optimal grund att stå på när vi sedan tar de första stegen tillsammans.

För att ett samarbete ska bli framgångsrikt är det viktigt att båda parter värdesätter det långsiktiga. Allt handlar om att arbeta systematiskt utefter en strategi, lära känna varandra ordentligt och hela tiden fokusera på rätt saker. Är man ett B2B-bolag med högt försäljningsfokus är vi definitivt en potentiell partner säger Daniel och förklarar vidare:

– Som jag nämnde tidigare så tänker vi annorlunda än många av våra konkurrenter. Vi utför marknadsinsatser, men det är kundens affär som är i centrum snarare än själva marknadsföringen. Allt vi utför ska generera ett verkligt värde, annars blir det bara snygg marknadsföring utan ett genomtänkt syfte, och det är inget vi kan stå för. Det är den största skillnaden och en av många fördelar man får av att välja Adgrowth som partner.

Hur säkerställer vi att samarbetet och resultaten fortsätter att utvecklas över tid?

– Det viktigaste är att ha en förståelse för företagets långsiktiga mål och drivkraften bakom det. Därefter handlar allt om att sätta tydliga mätbara mål och konkreta planer för att ta oss till dem. Ofta börjar arbetet med att vi fokuserar på några prioriterade områden för marknadsföringen. När vi sedan börjar se resultat och effekt så växer ofta samarbetet ytterligare och vi hittar fler möjligheter som bidrar till kundens försäljning.

Daniel understryker att det är exakt på det sättet vi vill jobba och avslutar:

– Våra samarbeten ska inte utvärderas på tjänsterna i sig, även om vi är experter på att utföra dem. Vår insats ska utvärderas på resultaten vi skapar tillsammans med våra kunder!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa
ditt B2B-företag till bättre resultat?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta ditt B2B-företag till nästa nivå.