fbpx

Nyheter

“Adgrowth är resultatdrivna och måna om vår framtida tillväxt”

Easyform är specialister inom professionell belysning för offentliga och kommersiella miljöer. AdGrowth fick i uppdrag att stärka deras digitala närvaro och göra det lättare för Easyforms målgrupp att ta del av relevant information.

Anton Swärdh, säljare på Easyform, berättar att Easyform haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren och att många nya kunder börjat använda deras produkter. Adgrowth har sedan en tid tillbaka ansvarat för marknadsföringen och Anton ser en fortsatt stark tillväxtkurva med bra resultat. För att ta nästa steg valde Easyform att investera ytterligare i sitt varumärke. Uppdraget som gavs till Adgrowth bestod av framtagande av en varumärkesplattform tillsammans med ett helt nytt grafiskt uttryck och en ny användarvänlig webbsida, för att sedan fortsatt arbeta aktivt med löpande digital marknadsföring.

Eftersom vi är ett företag som ligger i framkant vad gäller belysningsteknik och framtagning av nya produkter är det viktigt att vi uppfattas som ett modernt och nytänkande företag även visuellt. Vi ville skapa en hög igenkänningsfaktor i all marknadsföring och kommunikation för att ännu fler ska få ta del av vårt erbjudande framöver, förklarar Anton.

Anton berättar vidare om satsningen, tankarna som ledde fram till beslutet och varför de kände behovet av att investera i sitt varumärke och i marknadsföring.

I takt med den digitala transformeringen kände vi att det var dags att accelerera vårt digitala marknadsarbete för att fortsätta upprätthålla en god synlighet och tydlighet gentemot våra kunder. Webbsidan och den grafiska profilen är två av flera viktiga baselement för att lyckas med detta. Inom marknadsföring brukar man tala om vikten av att image, identitet och profilering ska gå hand i hand och bilda en tydlig röd tråd. Hur vill vi uppfattas? Hur tror vi att marknaden uppfattar oss? Hur uppfattar marknaden oss egentligen? När vi hittar enhetliga svar på dessa frågor så är vi på god väg.

Att det uppdaterade varumärket och den nya webbsidan gör stor skillnad för Easyforms kunder är tydligt enligt Anton. Han berättar att besökarna kan ta del av deras produktinformation betydligt enklare nu än tidigare, vilket också var ett av delmålen i uppdraget. Anton förklarar:

– Ett mål för oss har varit att vi vill hjälpa våra kunder att bespara den tid som de lägger på att söka information. Precis som tidigare kommer vi fortfarande vara måna om att ge snabb återkoppling via mejl och telefon, men viss information tror vi våra kunder uppskattar om de själva snabbt kan hitta på hemsidan.

När vi frågar Anton vilken del av samarbetet han är mest nöjd med förklarar han att det är svårt att välja ut just en specifik insats. Han berättar att det är helheten som gör det, hela vägen från att sätta varumärkesplattformen till den färdiga webbsidan. Han är också övertygad om att slutresultatet inte hade blivit lika bra om inte alla delar fanns på plats:

Vi har under detta arbetet förstått vikten av att samtliga komponenter inom marknadsföring väger ungefär lika mycket och att de ska gå hand i hand för att möjliggöra mest effekt och värde för oss och för våra kunder.

Vidare berättar Anton att han verkligen värdesätter att Adgrowth erbjuder helhetslösningar och besitter all nödvändig kompetens inhouse. Att man har kontakt med EN byrå för alla tjänster istället för flera olika menar Anton är en stor trygghet och något han uppskattar. Han påpekar vikten av att Adgrowth förstod deras vision innan arbetet drog igång, och säger:

– Det bästa med samarbetet har varit Adgrowths förståelse kring helheten i marknadsföringen och att de har hjälpt oss att paketera vårt varumärke på ett bra sätt. AdGrowth är resultatdrivna och måna om vår framtida tillväxt.

I samband med lanseringen av Easyforms nya webb accelererade vi den digitala marknadsföringen än mer för att stärka närvaron online. Anton berättar att de numera synliggörs betydligt bättre för sin målgrupp och att han ser fram emot att fler installatörer kommer upptäcka Easyforms produkter.

Med en tydligare position på marknaden ser Anton ljust på Easyforms utveckling där de kan växa tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. Han passar också på att hinta lite om framtiden och säger avslutningsvis:

– Vi kommer fortsätta arbeta mot att det ska bli enklare för våra kunder att jobba med professionell belysning. Jag vill också passa på att starkt rekommendera ett samarbete med Adgrowth. Att ha en partner som både förstår och delar vår vision framåt är guld värt i en satsning likt vår. Vi är väldigt nöjda och ser fram emot ett långsiktigt samarbete som fortsätter utvecklas framåt.

Nyfiken på hur vi tog Easyforms varumärke till nästa nivå? Läs hela caset med Easyform här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa
ditt B2B-företag med digital
marknadsföring?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta ditt B2B-företag till nästa nivå.