fbpx

Vad vi gör

B2B-marknadsföring

B2B-marknadsföring kan lätt kännas överväldigande och komplicerat. Kundresan är ofta längre och mer komplex än i klassisk B2C-marknadsföring, samtidigt som målgrupperna vanligtvis är mindre. Vi vet vilka sätt som är effektiva inom digital marknadsföring för B2B och hjälper dig med marknadsföring som inkluderar strategier för marketing automation, inbound marketing och social selling.

Vi hjälper ditt företag att lyckas med digital B2B-marknadsföring

Vår erfarenhet inom området har hjälpt många B2B-företag att lyckas med sin marknadsföring. Vi har alltid ett uppstartsmöte med vår uppdragsgivare för att lyssna in och förstå behovet. På så vis kan vi hjälpa dig att nå en relevant målgrupp för B2B, hitta nya potentiella kunder och sälja till rätt personer med hjälp av en bra strategi och mål för digitala kanaler.

Skillnaden mellan B2B och B2C

B2B betyder Business to Business och är en strategi som fokuserar på företag som gör affärer med andra företag. Det bygger på idén att företag kan samarbeta för att skapa relationer som är till ömsesidig nytta. B2B kan jämföras med B2C, Business to Consumer, som istället riktar sig direkt till kunden som är en privatperson.

Hur marknadsför vi B2B?

Många B2B-företag tar oss till hjälp för att få ett grepp om digital marknadsföring. Oavsett om det gäller att till exempel öka synligheten och ranka högt i sökresultatet på Google, SEO, content marketing eller Google Ads har vi resurserna för att hjälpa ditt företag att möta ert behov och uppnå nya mål.

Genom att förstå kundresan, förstå din kund och sätta rätt mål hjälper vi dig att ta digital marknadsföring till en ny nivå, vilket leder till fler leads och växande affärer.

Vi sätter gemensamma mål med ditt B2B-företag

Huvudmålet för alla marknadsföringskampanjer är vanligtvis att generera försäljning, men för att avgöra om de personer som nås verkligen är relevanta är sekundära mål viktiga inom B2B-marknadsföring. Ett sekundärt mål kan till exempel vara att generera kvalificerade leads, det vill säga leads som har kommit in via din webbplats och som en säljare sedan har kvalificerat. Att bara mäta det totala antalet leads ger inte hela bilden – du måste veta om det är rätt sorts leads.

Med uppsatta mål, både primära och sekundära, kan vi mäta till exempel hur effektiv B2B-marknadsföringen har varit och ger oss bra input för framtida kampanjer – fungerar strategin eller måste vi ändra något? Att fastställa och sätta upp dessa mål är viktiga steg för varje framgångsrik marknadsföringskampanj för både produkter och tjänster inom B2B-segmentet.

Det kan vara svårt att anamma en stor marknadsföringsstrategi och resurserna på företaget kan vara få. Vi väljer ut de bästa delarna som vi tror kommer kunna genomföras på ett bra sätt för att skapa ett intresse för din produkt och nå fram till din målgrupp. Redan där är ni en bit på vägen på den digitala resan mot lönsamhet.

Kundresan för B2B-kunder

Ett viktigt steg i att arbeta med marknadsföring inom B2B är att förstå dina kunders kundresa. Kundresan är allt som händer från det ögonblick då behovet eller intresset uppstår hos dina kunder till det ögonblick då ett köp görs. Det finns flera sätt att se på kundresan. Vi väljer att arbeta enligt See, Think, Do, Care-modellen.

Att skapa ett behov eller intresse i en B2B-kundresa kan vara mer komplext än i en klassisk B2C-kundresa då det vanligtvis involverar fler beslutsfattare. Lyckligtvis finns flera verktyg och taktiker som är slagkraftiga när vi skapar bättre marknadsföringsinsatser för B2B-kunder.

Content marketing hjälper dig med digital B2B-marknadsföring

En av de mest effektiva insatserna är att skapa personligt innehåll som talar direkt till varje beslutsfattares behov, intressen och problem. Vi hjälper dig att sätta upp och genomföra en hållbar strategi för sociala medier. På så sätt kan du fokusera på att bygga relationer med nyckelpersoner i din målgrupp istället för att försöka tilltala en bred publik via dina sociala medier.

Sociala medier

Kanaler i sociala medier är viktiga, för att inte säga ett måste, för distribuering av content marketing. Det gäller även för B2B. Med väluppdaterade konton är du på bra väg att nå nya potentiella kunder. Content är ett annat ord för innehåll på dina sociala medier och innefattar i korthet till exempel bild, text och rörligt material i ett inlägg. Olika kanaler är bra för olika content. Vi tar fram en strategi som passar ditt företag för att lyckas nå en relevant målgrupp och därmed nya kunder.

Social selling

Social selling är det praktiska bruket av ett varumärkes sociala mediekanaler för att koppla upp sig med potentiella kunder, utveckla en relation och engagera sig med sin målgrupp. Denna taktik kan vara ett effektivt steg att ta för företag i syfte att nå sina försäljningsmål.

Tänk på social selling som en modern form av relationsbyggande. Att aktivt engagera sig med potentiella kunder på sociala medier kan hjälpa dig vara det första varumärket en kund tänker på när de är redo att göra ett köp.

Detta kan till exempel utföras i form av kommentarer, likes eller annat engagemang som reposting av de inlägg där en kund taggar ditt företags produkt.

Inbound marketing

Inbound marketing är en typ av content marketing som är väl beprövad för att lyckas med din B2B-marknadsföring. Inbound marketing handlar om att dela med sig av kunskap, erfarenhet och inspiration för att väcka potentiella kunders intresse, bygga förtroende och i slutändan vinna nya affärer. För att vara intressant och relevant måste du utgå från de utmaningar som dina kunder står inför och visa hur du och ditt företag löser dem.

Inom inbound marketing skapar vi innehåll som är pedagogiskt, insiktsfullt och inspirerande, exempelvis genom artiklar på er site. Genom att erbjuda värde på förhand kan du vinna potentiella kunders uppmärksamhet och positionera dig som en betrodd auktoritet inom din bransch. När vi kopplar innehållet på site till content marketing i sociala medier kan vi hjälpa dig att få ut innehållet även i dina övriga digitala kanaler.

Marketing automation system

System för automatiserad marknadsföring är kraftfulla verktyg som gör det möjligt för företag att effektivt hantera och spåra sina marknadsföringsinsatser. Dessa system kan hjälpa B2B-företag att automatisera olika uppgifter, inklusive e-postkampanjer, personalisering av webbplatser, lead scoring med mera. De är också flexibla och anpassningsbara, vilket gör att du enkelt kan anpassa dina marknadsföringsstrategier för att uppfylla dina unika behov.

Fördelar med marketing automation system för B2B

Ett system för automatiserad marknadsföring hjälper dig att bättre rikta in dig på dina potentiella kunder och engagera dem. Inom den digitala världen finns det flera sätt att gå tillväga. Med digitala verktyg till ditt förfogande kan du nå större framgång på kortare tid och hålla dig före konkurrenterna.

Med rätt system automatiseras många av de tidskrävande uppgifter som ingår i B2B-marknadsföring, exempelvis att bygga upp leads, utforma riktade e-postkampanjer, övervaka mätvärden för engagemang och mätning av avkastning på investerat kapital. Automatiserad marknadsföring kan förbättra din nuvarande strategi och hjälpa dig att nå dina mål genom att göra din process mer effektiv och smidig.

E-postmarknadsföring för B2B-företag

Med e-postmarknadsföring kan du få fler att ta del av ditt erbjudande, nå kunden direkt och därmed få fler leads. Det är fortfarande en väldigt viktig digital kanal för att kommunicera direkt till en kund, även för B2B-företag. Dessutom är det en kanal du själv kan ha väldigt stort inflytande över då den inte är beroende av en tredje part som i fallen med Facebook, Instagram och LinkedIn.

E-postmarknadsföring har oändliga möjligheter vad gäller innehåll. Det kan vara en direkt kontaktväg till din kund för viktiga meddelanden, användas för att sammanfatta det bästa från dina sociala medier eller minska de steg som leder till intresse för en produkt.

Vi hjälper dig att skapa ett nyhetsbrev som är välformulerat, grafiskt tilltalande enligt ditt företags riktlinjer och som når dina befintliga eller nya mailkontakter.

Google Ads för B2B-företag

Google Ads är världens största digitala annonseringsverktyg som tillhandahålls av Google. B2B-företag kan använda detta för att skapa och köra annonser i sökmotorn och på andra webbplatser. Detta gör det möjligt för B2B-företag att rikta annonser till rätt personer och potentiella kunder baserat på nyckelord som de söker efter, samt andra faktorer så som plats och intressen.

Det som skiljer Google Ads från de organiska resultat som finns på sökmotorn är att du via denna form av digital marknadsföring kan köpa dig topplacerade resultat med utvalda nyckelord som är relevanta just för er att synas på och betala endast när någon klickar på din annons. Det hjälper dig att lyckas nå fler potentiella kunder.

01

Hur vi jobbar

Google Ads erbjuder många olika annonstyper som lämpar sig olika bra beroende på vad man har för målsättning med annonseringen. Ett första steg i vårt samarbete är ett uppstartsmöte där vi identifierar nyckelord som vi ska fokusera på. Därefter kan vi sätta tydliga mål för B2B-annonseringen.

När vi har dessa bitar på plats väljer vi ut vilka typer av annonser vi kommer att jobba med. Nya kampanjer och annonser skapas upp och optimeras i ett nytt eller befintligt Google-konto. Optimering av kampanjer och annonser är viktigt för oss och sker löpande.

02

Målbild och resultat

Google Ads är ett väldigt bra steg för att lyckas både med leads och för att sälja mer. Utifrån dina affärsmål sätter vi en tydlig strategi och levererar mätbara resultat. Målbilden är att skapa lönsamma kampanjer utifrån målsättning och få ut maximal effekt av er annonsbudget.

För att ni enkelt ska kunna följa upp resultatet skapar vi en kundanpassad rapport där ni kan se relevanta KPI:er och statistik.

SEO för B2B-marknadsföring

SEO är en term som avser olika aktiviteter som görs för att optimera en webbplats så att den hamnar högt upp i sökmotorernas sökresultat, på rätt ord. På så sätt får du en högre andel och bättre trafik som kommer från relevanta sökningar. I dag är SEO en viktig faktor i marknadsföringen för de flesta B2B-företag.

01

Hur vi jobbar

Sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete. Därför börjar vårt samarbete alltid med ett uppstartsmöte där vi samlar in all nödvändig information i form av relevanta sökord, konkurrenter eller behöver för vårt framtida SEO-arbete. Efter vårt möte påbörjas arbetet där vi tar fram en nyckelordsanalys för att säkerställa att vi arbetar med rätt typ av ord. Vi gör också en webbplatsanalys för att se vad som behöver förbättras på webbplatsen. Efter detta gör vi sedan vårt löpande arbete på webbplatsen för att stärka dess synlighet.

02

Målbild och resultat

Målet med SEO-insatserna är att driva mer relevant digital trafik till webbplatsen för att skapa fler av rätt affärsmöjligheter. För att du enkelt ska kunna övervaka resultaten skapar vi en skräddarsydd rapport där du kan se relevanta KPI:er och statistik.

Leadsgenerering för B2b-marknadsföring

Leadsgenerering är en viktig del av alla marknadsföringsinvesteringar, och det är viktigt att du går tillväga på rätt sätt för att generera kvalitativa leads. På Adgrowth förstår vi vikten av leadsgenerering och har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder att generera bättre leads som leder till sälj.

Det finns många olika komponenter i en framgångsrik strategi för digital leadsgenerering. Bland annat är en förståelse för dina kunders typiska köpresa, en väl genomtänkt plan för hur du ska bli en del av den processen och ett praktiskt tillvägagångssätt för att genomföra planens viktiga steg. Det är också viktigt att mäta resultaten av våra insatser så att du kan följa dina framsteg och se till att du får god lönsamhet, når fram till potentiella kunder och möter deras behov via digitala kanaler.

Vad ger B2B marknadsföring för resultat?

Beroende på de mål som är uppsatta för ditt företag utvärderar vi resultatet därefter. En generell målbild är dock en ökad förståelse för ditt företag, ökad närvaro i valda digitala kanaler och content med innehåll som väcker ett intresse. I slutet av dagen är målet fler leads och kommunikation som når fram till kunden på ett effektivt sätt, och därmed leder till sälj.

Kundcase

Ett lysande varumärke med stark digital närvaro

Läs mer här

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.