fbpx

Vad vi gör

Copywriting för B2B

Copywriting är orden du använder i ditt företags kommunikation oavsett kanal. En bra copy ska till exempel ge dina kunder en känsla för vem du är som företag, berätta din story, beskriva dina kunders problem eller tydligt förklara varför era produkter eller tjänster är det bästa.

01

Praktiskt

En tydlig kommunikation ska göra att dina kunder förstår dig och känner igen er tonalitet. Copywriting kan handla om allt från annonsbudskap och webbtexter till UX-copy, webbtexter, nyhetsbrev och all text däremellan, med en viktig nämnare – det måste finnas en röd tråd i allt som kommuniceras, oavsett vart det publiceras.

02

Hur vi jobbar

Vi har alltid ett uppstartsmöte med vår uppdragsgivare för att lyssna in och förstå behovet. När vi klargjort vad som ska kommuniceras och vilken tonalitet som ska återspeglas gör vi research kring ämnet och er bransch, för att säkerställa att vi formulerar oss rätt. När vi skrivit ett utkast presenterar vi våra idéer och texter och stämmer av med uppdragsgivaren för att säkerställa att vi fångat den önskade känslan de vill förmedla. 

03

Målbild & resultat

När uppdraget är utfört ska all kommunikation om och kring företaget hålla ihop – med tydliga budskap som mottagaren förstår. Oavsett om uppdragsgivaren vill ha produkttexter, faktatexter, annonskampanjer eller annan text ska företaget alltid känna stolthet över hur de presenteras ut till sin målgrupp. Målet är att företaget ska få en röd tråd och igenkänningsfaktor i all kommunikation genom tydliga, skarpa och lättlästa texter. Läs mer om kommunikation inom B2B här.

Kundcase

Anrik aktör intar
den moderna marknaden

Läs mer här

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.