fbpx

Vad vi gör

Kommunikationsplattform för B2B

När varumärkesplattformen är satt är det dags att förmedla vad ditt varumärke står för. Vi hjälper dig att utforma en utarbetad kommunikationsplattform på ett nytt sätt. På Adgrowth kallar vi det Playbook. Med vår Playbook skapas tydliga riktlinjer för hur tonaliteten för text och bild appliceras för varje kanal, vilket gör det enkelt att hålla en enhetlig kommunikation både internt och externt.

Vad är en kommunikationsplattform?

En kommunikationsplattform är en tydlig strategi som definierar hur varumärket ska kommuniceras både till interna och externa mottagare.

Innehållet i kommunikationsplattformens dokument fungerar som ett övergripande strategiskt ramverk för att beskriva och underlätta alla aspekter av en organisations kommunikationsverksamhet.

Vad är skillnaden mellan en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform?

Kommunikationsplattformen bygger på varumärkesplattformen på de delar som hjälper dig att omvandla strategi till taktik. Kommunikationsplattformens innehåll bryter ner alla kommunikationsaktiviteter på en detaljerad nivå och kompletteras av en grafisk manual som beskriver de grafiska riktlinjerna.

Kommunikationsplattformen stärker hela varumärket

För att bygga och förmedla varumärket vad gäller vision, drivkrafter och position ut på marknaden är det därför viktigt att samla en strategi för all kommunikation i ett dokument, exempelvis som den Playbook vi erbjuder.

Din kommunikationsplattform beskriver övergripande alla former av kommunikation som ska kommuniceras, både verbal och visuell, och fastställer de mål, målgrupper och det huvudbudskap som du vill sända ut.

Förmedla ditt varumärke i all kommunikation

Kommunikationsplattformen är en viktig del av varje framgångsrik marknadsföringsstrategi. Den hjälper dig att beskriva dina mål och rikta dig till specifika grupper av människor som sannolikt är intresserade av den information du har att erbjuda.

Nå dina målgrupper

Med en väl utarbetad plan kan du se till att ditt viktigaste budskap beskriver hela varumärket sammanhängande i samtliga kanaler och till rätt målgrupper, med syfte att uppfylla dina kommunikationsmål.

Genom att förstå dina målgrupper skapar vi övertygande budskap och kommunikation som målgrupperna finner intressanta. Med rätt kommunikationskanaler ser vi dessutom till att ditt budskap når ut på en plats där dina målgrupper finns, med ett innehåll som är anpassat för plattformen.

Vad ingår i en kommunikationsplattform eller Playbook?

För att utveckla en omfattande kommunikationsstrategi för ditt företag eller din organisation bör du börja med att ta fram en detaljerad kommunikationsplattform som tydligt beskriver dina främsta budskap, varumärkesstandarder och visuella riktlinjer.

Detta dokument bör uppdateras regelbundet i takt med att varumärket utvecklas. Du kanske också vill skapa en mer detaljerad kommunikationsplan som beskriver exakt hur och när du planerar att kommunicera dessa budskap till dina målgrupper.

Olika delar som bör ingå i en kommunikationsplattform

I grunden består en kommunikationsplattform vanligtvis av följande delar:

Målgruppsanalys

Det handlar om att identifiera vilka målgrupperna är och att förstå deras kommunikationsbehov och preferenser för att kunna utveckla effektiva budskap som ger gensvar hos dem. Analysen beskriver de olika personer du vill nå med extern kommunikation.

Utveckling av budskap

Detta innebär vanligtvis att man utvecklar nyckelbudskap och teman som återspeglar organisationens mål och värderingar samt den vision som finns för dina aktiviteter. Med en tydlig tonalitet blir det enklare att nå ut och möta det behov som finns hos dina målgrupper.

Utveckling av innehåll

Innehållet i kommunikationsplattformen eller bör anpassas till de viktigaste nyckelbudskapen och bör innefatta hela organisationens kommunikation, inklusive skriftliga och visuella innehåll samt dess kommunikationskanaler.

Val av kanaler

Kommunikationsplattformen bör också innehålla ett urval av kanaler som kommer att användas för att förmedla organisationens budskap till dess målgrupper. Olika kanaler är bra för olika aktiviteter, beroende på dina målgruppers vanor på nätet. Valet av kanaler påverkar därför också den tonalitet som används av varumärket.

Planering av aktiviteter

I detta steg planeras när, var och på vilket sätt dina valda budskap ska presenteras. En bra utgångspunkt är att välja tre till fyra kategorier av inlägg att basera innehållet på. Det ger en tydlig riktlinje för vad som är viktigt att kommunicera. Att planera innehållet med god framförhållning gör det dessutom enklare att behålla en god variation och hög kvalitet på innehållet.

Mätning och utvärdering

Slutligen bör en kommunikationsplattform innehålla mätbara mål och målsättningar som kan användas för att bedöma effektiviteten av varje kommunikationsaktivitet.

Övergripande mätvärden som räckvidd, engagemang och konverteringsgrad kan hjälpa till att utvärdera hur väl extern kommunikation når ut till målgrupperna och om de hjälper dig att uppnå dina mål eller inte.

Så stärks varumärket och dess position med en kommunikationsplattform

När ditt varumärke lyckats bygga en stark kommunikationsplattform blir de viktigaste delarna i din kommunikation tydlig både internt och externt.

Med vision, tonalitet och drivkrafter som beskriver vad ditt varumärke står för blir det enkelt att nå de uppsatta kommunikationsmål som finns satta i er kommunikationsplattform. Detta för att kommunikationen får en röd tråd och varumärkets värderingar stärks inifrån och ut.

Resultatet av en tydlig kommunikationsplattform

Med ett innehåll som beskriver för dina målgrupper vad de kan förvänta sig av ditt varumärke blir det lättare för mottagaren att särskilja varumärket från dina konkurrenter. På så sätt fungerar kommunikationsplattformen eller Playbooken och dess utgångspunkt stärkande för din position på marknaden.

Kundcase

En historia
fylld med äventyr

Läs mer här

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.