fbpx

Vad vi gör

Grafisk profil för B2B-företag

En grafisk profil säkerställer att all kommunikation mellan företaget och kunderna blir enhetlig. En grafisk profil är en typ av manual som samlar den visuella kommunikationen med riktlinjer för hur logotyp, färger, typsnitt och andra grafiska element ska användas för att tydliggöra varumärket och öka igenkänningen för målgruppen. Utan en strategiskt vald grafisk profil kan ett företag uppfattas som oprofessionella och ombytliga.

01

Hur vi jobbar

En grafisk profil skapas ofta som en del av en varumärkesplattform, där den grafiska identiteten tas fram i samband med att man tydliggör vad varumärket ska representera och stå för. Arbetet påbörjas med en kortare workshop (ca 1 timme) där vi går igenom uppdragsgivarens preferenser och vad den visuella identiteten ska förmedla.

02

Frågor som diskuteras

Färgpalett
Typsnitt
Bildmanér
Logotypens användning

Mönster och dekor
Profilprodukter och enheter
Övrigt material

03

Målbild och resultat

När den grafiska profilen är färdigställd ska den fungera som en guide för hur vi alltid ska använda vår grafiska identitet, oavsett användningsområde. Resultatet blir en konsekvent visuell kommunikation som skapar igenkänning, som bidrar med tydlighet både för mottagaren och för personerna i företaget som ska kommunicera utåt. Genom att ha en tydlig guide behöver man inte uppfinna hjulet varje gång, eftersom allt redan är bestämt och på plats – allt från offertmallar till webbens utseende. En röd tråd i den visuella identiteten stärker varumärkeskännedomen och underlättar igenkänningen för era kunder.

Kundcase

En historia
fylld med äventyr

Läs mer här

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.