fbpx

Vad vi gör

Positionering inom marknadsföring

Vad är positionering?

Positionering handlar om hur du framställs i kundernas medvetande och hur du uppfattas. För att nå din önskade position på marknaden behöver du arbeta med ditt varumärke. Det kan ske på många olika vis. Bland annat genom en varumärkesplattform.

Varumärkespositionering är en marknadsförings- och försäljningsstrategi för hur du placerar ditt erbjudande i kundernas medvetande. Det finns många positiva fördelar med en tydlig positionering. Exempelvis motiverar det ett högre pris och ökar sannolikheten till starkare kundrelationer.

Varför är det viktigt med en tydlig positionering på marknaden?

Med en tydlig positioneringsstrategi arbetar du med hur du särskiljer dig på marknaden. Det handlar om vad du erbjuder och varför kunden ska välja dig framför dina konkurrenter. Genom att bygga upp starkare kundrelationer är det möjligt att din målgrupp fokuserar mindre på egenskaper, fördelar och pris. Istället har de en större förståelse för vad varumärket är, står för och värdet som det tillför målgruppen.

Vilka fördelar finns det med en tydlig positionering?

Det är viktigt att företaget genom sin positionering är noga med att tydligt förklara skillnaden som det gör för målgruppen. Genom att fokusera på värdet och hur det uppfyller målgruppens behov är det större sannolikhet att målgruppen väljer dig.

Exempel:
Om du ska flyga utomlands köper du en flygbiljett. Flygbiljetten i sig har inget värde, det är ofta bara en pappersbit eller bild i mobilen. Däremot finns det ett värde i vad flygbiljetten betyder. Med en flygbiljett kan du ta dig till den plats du önskar. Antingen genom att flyga bekvämt med mycket benutrymme, med bra mat och god service. Eller så flyger du mer ekonomiskt. Slutvärdet och innebörden är ändå att du kommer till en önskad plats, inte själva pappersbiten du håller i handen.

Du kan positionera ditt företag på många olika vis. Det viktiga är att du genomför en djupgående analys av målgruppen, marknaden och dina konkurrenter. Positionering handlar om att du ska vara just unik, minnesvärd och starkt associerad till ditt erbjudande eller vad du står för. Är det ekonomiska resor som gör att du kan flyga med hela familjen med anpassad underhållning för barn under resan? Är det bekvämlighet under hela resan eller är det att du alltid erbjuder direktflyg?
När du har en tydlig positionering i kundernas medvetande behöver du aktivt jobba med att stärka din position. Marknaden förändras och det är viktigt att du håller fast och behåller din positionering för att hålla dig relevant.

Lyx eller budget?

Vad är det som gör att vi betalar mer för lyx? Vi kan använda bilar som exempel. Vissa kunder bryr sig inte vad det är för högtalare, säten, ratt eller extra funktioner. Deras behov är att ta sig från punkt A till punkt B. Medan andra kunder spenderar mer tid i bilen och vill därför ha högsta möjliga komfort. Dessa kunderna har olika behov och endast en grupp tillhör dina potentiella kunder.

Positionering gör din marknadsföring tydligare

När du har en tydlig positionering på marknaden vet du vem som är din målgrupp. Det underlättar för ditt företag och skapar ett ramverk för kommunikationen. Om du är ett företag som fokuserar på att tillverka lyxiga bilar med hög komfort är det värdet som ditt budskap ska fokusera på.

Exempel på positionering

Med en tydlig positionering gör du ditt varumärke mer minnesvärt hos kunderna. Om du stannar upp nu och tänker på ett möbelföretag kan vi räkna med att du tänker på ett visst varumärke med enorma varuhus i gult och blått. Ett varumärke som har en positionering kring att finnas till för alla. Om vi istället ställer ber dig tänka på ett lyxigt möbelföretag kommer förmodligen din första association bli något helt annat.

Det är ett tydligt exempel på vilken skillnad en tydlig positionering på marknaden bidrar till.

Arketyper används för att ge ditt varumärke en personlighet

Du har säkert hört talas om att ett varumärke kan liknas med en människa. Båda har egenskaper, drivkrafter, rädslor och mål. Genom att förkroppsliga ditt varumärke får du flera användbara fördelar.

Ett bra verktyg för att tydliggöra din positionering på marknaden är att använda dig av en arketyp. Det är en metod för att förkroppsliga ditt varumärke och ge det en personlighet som gör varumärket mer minnesvärt. Det finns tolv olika grundarketyper som används för att stärka din positionering.

Vad är en arketyp?

Varumärken kan många gånger liknas vid en person. Det handlar om att identifiera sätt att förkroppsliga vad varumärket är och står för. Det gör vi för att öka igenkänningen för vår målgrupp.

Målet är att stärka relationer och förflytta fokus från att vara en handelsvara till att koppla in emotionell marknadsföring och kommunicera ett konsekvent och långsiktigt budskap.

Vanligt hos författare och regissörer

Att bygga ett varumärke kan många gånger liknas med att bygga en karaktär. Vi formulerar egenskaper och attributer som vi vill ska vara synonyma med vårt företag. Här kan vi som företag lära oss mycket från litteraturen och filmens värld. När en berättelse skrivs använder ofta skaparen olika arketyper för att bygga upp berättelsens huvudkaraktär.

Dessa utgör en form av ramverk som gör det enklare för skaparen att tydligt måla ut en viss karaktär som underlättar för läsaren eller tittaren att knyta an till och förstå karaktären. Det är därför vi ofta kan associera oss till att heja på hjälten, tycka illa om skurken eller känna sympati.

Varför ska mitt varumärke använda en arketyp?

Det finns huvudsakligen två anledningar till varför ska du koppla ditt varumärke till en arketyp:

Kontakt

De flesta varumärken i samma bransch konkurrerar om egenskaper, fördelar och pris. Om du inte vill att ditt varumärke ska vara en handelsvara måste du skapa en djupare kontakt med din målgrupp.

Differentiering

När du ska sticka ut i en folkmassa kan det vara svårt att urskilja sig med bara erbjudanden. Men genom att ge ditt företag en personlighet förmedlar du ditt företag på ett konkret sätt. Din personlighet blir inte bara unik – den blir minnesvärd.

Vad har mina konkurrenter för positionering?

För att identifiera vad för positionering dina konkurrenter har på marknaden är ett bra verktyg att använda en positioneringskarta. Det ger företaget en visuell överblick av marknaden, konkurrenternas marknadsföring och deras position.

Ska vi göra likadant som konkurrenterna?

En konkurrentanalys ger oss en tydlig bild av vad konkurrenterna fokuserar på i sin marknadsföring. Det ger oss många fördelar och hjälper oss identifiera luckor på marknaden för hur vi kan lösa kundernas behov.

Det är dock viktigt att poängtera att vi inte gör en konkurrentanalys för att kopiera konkurrenterna utan för att se hur vi kan positionera oss annorlunda och bli unika.

Vad är en positioneringskarta?

En positioneringskarta är ett verktyg inom marknadsföring designat för att visualisera varumärkets och produkternas plats i kundernas medvetande. Föreställ dig en tvådimensionell karta där varje axel symboliserar en egenskap som är av yttersta vikt för din målmarknad, exempelvis pris och kvalitet.

Positioneringen av varje produkt eller varumärke på denna karta baseras på deras uppfattade värden gällande dessa egenskaper.

Positioneringskartan erbjuder en klar överblick över spelplanen vilket gör det möjligt för dig att precisera din position i jämförelse med dina konkurrenter.

Fråga dig själv: ses din produkt som ett premiumval med hög kvalitet eller som ett mer kostnadseffektivt alternativ?

Genom att förstå detta kan du identifiera nya möjliga luckor på marknaden och differentiera ditt erbjudande på ett effektivt sätt.

Positioneringskartan hjälper dig att strukturera hur olika segment prioriterar olika attribut och
vilka segment som du vill fokusera på. Det är viktig kunskap som ligger till grund när du skapar riktade marknadsföringsstrategier och erbjudanden som ska tilltala just din målgrupp.

Vi hjälper dig att lyckas med din positioneringsstrategi

På Adgrowth arbetar vi strategiskt med att analysera din marknad, målgrupp och konkurrenter. I kombination med vad ditt företag är och står för identifierar vi vilka möjligheter vi ser på marknaden. Utifrån den arbetar vi fram en strategi och praktisk handlingsplan för hur vi når din önskade positionering eller stärka din befintliga.

Vad ska jag positionera mitt varumärke kring?

Inför varje varumärkesarbete genomför vi en workshop tillsammans med ditt företag. Vi diskuterar, utmanar tankesätt och bidrar med ett utifrånperspektiv. Målet och det viktigaste är att vi förstår er verksamhet. Utifrån det tar vi fram förslag med bakomliggande argument för vad ditt företag rekommenderas att positionera sig kring och varför.

Är du redo för nästa steg att tydliggöra din positionering?

Vi hjälper dig med din positionering och hur du lyckas med att fånga uppmärksamhet hos företagets målgrupp.

Kundcase

En lokal känsla
i det digitala landskapet

Läs mer här

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.