fbpx

Nyheter

Vad är skillnaden mellan Performance och Growth Marketing?

I en värld där digital närvaro är avgörande för företags framgång har vi på Adgrowth tagit ett strategiskt kliv från att fokusera på performance marketing till att istället arbeta med growth marketing. Dels för att vi är övertygade om att det är vad våra kunder behöver, men också för att vi förstår den komplexa B2B-köpresan och alla steg man behöver jobba igenom för att påverka målgruppens köpresa och få grymma resultat på riktigt.

Men först, vad är skillnaden?


Performance Marketing fokuserar på direkt mätbara resultat såsom klick, konverteringar och försäljning. Det är en direkt och målinriktad strategi som premierar omedelbar ROI (Return on Investment). 

Growth Marketing å andra sidan tar ett bredare perspektiv. Det inkluderar performance marketing-taktiker, men sträcker sig bortom dem för att omfatta hela köpresan. Det innebär att man inte bara fokuserar på att förvärva kunder utan också på att engagera, behålla och expandera kundrelationer över tid. Därför ser vi det som en bättre strategi för B2B-bolag, som ofta har en komplex och lång köpresa att ta hänsyn till.

Att förstå och jobba utefter köpresan är avgörande

Den något komplicerade kartan av beslutspunkter och interaktioner som utgör B2B-köpprocessen kräver nämligen en strategi som går utöver traditionella performance marketing-metoder. Det handlar inte enbart om att generera leads eller konverteringar; det handlar om att förstå varje steg en potentiell kund tar från att vara omedveten om ert företag eller varumärke, till att fatta ett köpbeslut och bli en kund.

– Det gäller att adressera målgruppen oavsett var i köpresan de befinner sig. Beslutsprocessen kan sträcka sig över flera månader vilket gör att strategin vi lägger måste fokusera på insatser i varje steg. På så vis kan vi påverka målgruppen och ge dem informationen de behöver för att fatta ett genomtänkt köpbeslut, säger Dmitry Vidineev, Head of Digital, Adgrowth.

4 fördelar med Growth Marketing

1. Bygger långsiktiga relationer
Growth marketing fokuserar på att bygga och underhålla relationer med kunder över tid, vilket leder till högre kundlojalitet och livstidsvärde.

2. Ökad kundförståelse
Strategin för lyckad Growth marketing kräver en djupare förståelse för kundens behov och beteenden. Genom att analysera hela köpresan kan företag skräddarsy sina budskap och erbjudanden för att bättre möta dessa behov.

3. Flexibilitet och anpassningsförmåga
Growth marketing är dynamiskt och tillåter företag att snabbt anpassa sig till förändringar i marknaden eller kundbeteendet. Detta är särskilt viktigt i en digital värld som ständigt förändras.

4. Fokus på data
Growth marketing uppmuntrar till experiment och datadrivna beslut. Detta innebär att strategier kontinuerligt testas, utvärderas och optimeras för att förbättra resultatet över tid.

Från enskilda kanaler till en sammanhängande strategi

En vanlig fallgrop som många företag stöter på i sin digitala marknadsföringsstrategi är en överdriven fokusering på enskilda kanaler och kortsiktiga KPI:er. Detta kan leda till missade möjligheter och en bristande förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer. När vi istället ser på marknadsföringen som en helhet, där allt vi gör är en del av en större plan, hjälper det oss att skapa starkare band till våra kunder. Genom att koncentrera oss på hela kundens resa och våra långsiktiga mål istället för bara enskilda aktiviteter och kampanjer, kan vi skapa en kundupplevelse som verkligen betyder något och som varar längre.

Är du också redo att ta ditt B2B-företag till nästa nivå?

Kontakta Daniel så berättar han mer om vad vi kan göra för dig.